Vizuālā apsekošana

Veicam dzīvojamo ēku vizuālo apsekošanu, lai noteiktu Jūsu pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli un savlaicīgi pamanītu bojājumus. Apsekošanas akts tiek sastādīts pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu" un standartu LVS 1077:2023 "Dzīvojamo māju teritorijas, būves pamatkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope".
Sadarbojamies ar apsaimniekotājiem, biedrībām, privātpersonām un juridiskām personām. Veicam apsekojumus personām, kuras pārvaldībā ir vairākas dzīvojamās mājas, un personām, kuras vēlas rūpēties par savu īpašumu.
Pēc vizuālā apsekojuma saņemsiet dokumentu, kur ar bildēm tiks fiksēti mājas elementi, detalizēti tiks aprakstīts katrs mājas elements, kā arī tiks norādīts tālākais rīcības plāns. Pie nepieciešamības izgatavosim arī pārvaldīšanas plānu ar aptuvenām izmaksām. Citiem vārdiem sakot – parūpēsimies par visu, kas saistās ar nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, lai jums par to nebūtu jāuztraucās.

Pieteikties vizuālai apsekošanai

Lasiet vairāk par to, kādēļ apsekot savu dzīvojamo māju.